روش های تحقیق در علوم اجتماعی

فرمت روش تحقیق کتابخانه ای

عنوان روي جلد :

باسمه تعالي

نام موسسه آموزش عالي يا دانشگاه

كار تحقيقي

جهت رفع قسمتي از نياز در درس (وصاياي امام خميني (ره)

( رشته ...........)

موضوع:.......................................

استاد راهنما:...................................

تهيه و تنظيم:........................................

ماه و سال

 

 

2- بعد از جلد ، عناوين روي جلد عينا در صفحه اول تحقيق تكرار ميشود.

3-بعد از آن صفحه چكيده تحقيق قرار ميگيرد. محقق مي بايد در دو الي سه صفحه چكيده تحقيق را به شرح جدول ذيل تنظيم نمايد :

چكيده تحقيق:

نام و نام خانوادگي محقق، موضوع تحقيق،كار تحقيقي جهت رفع قسمتي از نياز در درس ......................،موسسه آموزش عالي يا نام دانشگاه.

استاد راهنما..................................

طرح مساله:

(شامل چند سطر مقدمه – موضوع -  اهداف – سوالات تحقيق و براي مطالعات ميداني فرضيات تحقيق مي باشد)

روش اجرا:

مشخص كردن نوع مطالعه، روش جمع آوري اطلاعات و .........

يافته هاي پژوهش:

بيان آنچه كه محقق از طريق تحقيق به آن دست يافته است.

 

4- بعد از چكيده تحقيق صفحه (( تقدير و تشكر)) قرار مي گيرد كه در اين جا محقق از فرد، سازمان يا مجموعه اي خاص قدر داني مي نمايد.

5-بعد از صفحه تقدير و تشكر صفحه (( تقديم به)) قرار مي گيرد كه در اينجا محقق تحقيق خود را به فرد،  سازمان يا مجموعه اي خاص تقديم مينمايد.

6-بعد از آن صفحه فهرست مطالب قرار مي گيرد. كه طريقه تنظيم آن مانند جدول ذيل مي باشد:

فهرست مطالب

عنوان......................................................................................................................................................صفحه................................

 

7-بعد از آن پيشگفتار تحقيق قرار مي گيرد. در پيشگفتار محقق مي تواند فصول تحقيق خود را همراه با محتوا هر يك تبيين نمايد.

8- فصول تحقيق:

فصل اول: طرح مساله (كه شامل مباحث ذيل مي باشد )

-مقدمه

-بيان مساله

- اهميت و ضرورت تحقيق

-اهداف تحقيق

 - روش اجرا ( به طور مثال: كتابخانه اي)

فصل دوم: ادبيات موضوع ( شامل: )

-  تعريف مفاهيم ( واژگان كليدي)

-  سابقه و پيشينه  موضوع

فصل سوم: چارچوب نظري تئوريك

- ديدگاه هاي صاحب نظران و مكاتب مختلف

- آراء صاحب نظران و انديشمندان

- نقد و بررسي

فصل چهارم: خلاصه و نتيجه

- يافته هاي پژوهش

- كاربرد و پيشنهادها

 

9- بعد از فصل آخر ، صفحه ((فهرست منابع)) قرار مي گيرد كه محقق منابع به كار رفته در تحقيق را به ترتيب حروف الفبا و طبق دستور زير تنظيم مي نمايد:

نام خانوادگي: نام ، نام كتاب، جلد....، مترجم....، محل نشر....، ناشر ......،‌سال نشر......

 10-صفحه ضمائم :

در پايان تحقيق اگر مثلا عكسي يا سندي يا نقشه اي و ..... در خصوص موضوع وجود داشته باشد معمولا در قسمت گذارده مي شود.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390ساعت 15:59  توسط عبدالله روشنایی   |